kildedalregnskab.dk

Børns skatteforhold

Børns skatteforhold

I Danmark er man født skatteyder. Børn kan derfor have både løn-, aktie- og kapitalindkomst. Børns skatteforhold er reguleret af en række særregler.

Skattekort

Er man under 15 år skal et skattekort (frikort) aktivt anmodes om, ved at kontakte skattemyndighederne. For børn over 15 år vil skattemyndighederne automatisk udstede et frikort.

Et frikort er det samme som et skattekort, blot er hele barnets årlige skattefradrag angivet forud og fradraget kan herefter nedbringes i takt med barnet erhverver indkomst.

Et frikort er på kr. 37.300 (2022) og udgør det beløb som barnet årligt kan tjene skattefrit – eller næsten skattefrit, da der skal betales AM-bidrag af indkomsten. AM-bidrag er en 8% bruttoskat, der betales inden fradrag og lign. finder anvendelse. Efter betaling af AM-bidrag kan frikort mv. anvendes.

Tjener barnet over kr. 37.300, vil barnet skulle svare almindelig indkomstskat af al indkomst, som overstiger frikortbeløbet.

Arbejde for andre

Børn kan have fritids- og fuldtidsjob hos en arbejdsgiver, efter de gældende arbejdsretlige regler.

Se mere om regler for børns arbejde på arbejdstilsynets hjemmeside:

https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/unges-arbejdsmiljoe/boern-og-unge-under-18-aar/

Se mere om regler for aflønning af børns arbejde på jobpatruljens hjemmeside:

https://www.jobpatruljen.dk

Indkomsten behandles som lønindkomst og er AM-bidragspligtig.

Arbejde for forældre

Børn kan ligeledes have deres forældre som arbejdsgivere ved at udføre arbejde i en af forældrenes virksomhed.

Husk at lønnen skal stå mål med de udførte opgaver og uanset hvor god man er til at feje, ikke bør lønnes kr. 500 i timen for sådanne typer opgaver.

Selvstændigt erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomheder) 
Børn under 15 år

Indkomsten beskattes ikke hos barnet – og er altså skattefri. Skattefriheden skyldes at forældrene ikke har fradrag for lønnen i virksomheden. Reglen findes i kildeskattelovens § 5 og har formentlig sin begrundelse i, at forældrene således ikke kan udnytte deres børns frikort til en ekstra skattefri indtægt ved en proforma ansættelse. Reglen oplister positivt de forældegrupper, som er omfattet af reglen. Her værende bedsteforældre, pleje- samt adoptivforældre eller forældre som ikke har forældremyndigheden. Dette betyder at reglen ikke finder anvendelse ved andre relationer, såsom forældres søskende, løn til samlevers barn og arbejde for forældres venner mv. Reglen forhindrer således ikke at man ”bytter” og ansætter hinandens børn. Skattemyndighederne har dog i praksis anset dette for en omgåelse af reglerne og efterfølgende nægtet virksomhederne fradrag.

Børn over 15 år

Er barnet fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse skal barnets løn beskattes som hvis arbejdet var udført for andre og lønomkostningen kan fradrages i virksomheden.

Hovedaktionærer (ApS, A/S)

Drives forældrenes virksomhed i selskabsform finder ovenstående særregel ikke anvendelse – da selskabet er en selvstændig juridisk enhed. Her skal skattereglerne for arbejde for andre derfor anvendes.

Børn, gaver og investering.

Børn kan modtage gaver afgiftsfrit (gaveafgift) op til kr. 71.500 (2023) årligt fra hver forældre og hver bedsteforældre. Ønsker man således at overdrage aktiver, aktier og værdipapirer eller rede penge, kan dette altså gøres afgiftsfrit op til ovenstående beløbsgrænse.

 

Man skal dog ved overdragelser af aktiver, der giver et løbende afkast, være opmærksom på en særlig regel i Kildeskattelovens § 5, stk. 2, som medfører at evt.- udbytter, renter eller andet realiseret afkast på aktiverne, skal beskattes hos forældrene, indtil barnet er fyldt 18 år, hvis forældrene er giverne af aktivet. Reglen oplister positivt de forældregrupper, som er omfattet af reglen. Her værende forældr og pleje- samt adoptivforældre. Dette betyder, at reglen ikke finder anvendelse for bedsteforældre – beskatningen af forældre kan således undgås ved at bedsteforældrene er giveren af aktivet.

 

Aktiverne som gives kan med fordel være værdipapirer i udbyttebetalende aktiefonde, hvor udbyttet klassificeres som kapitalindkomst. Er udbyttet kapitalindkomst kan barnet skattekort anvendes og barnet kan således modtage op til kr. 37.300 skattefrit årligt via deres frikort.

Vil du høre mere om børns skatteforhold eller hvordan du kan udnytte dine børns frikort, så er vi klar på telefon 60 26 71 16.

 • Skatteeksperter til markedets skarpeste pris:
  Kildedal Regnskab består af revisorer, skattejurister og regnskabsmedarbejdere med mere end +50 års erfaring tilsammen. Vores erfaring og automatiserede løsning gør at vi kan tilbyde bogføring og momsregnskab helt ned til kr. 495/md.
 • Kildedal Regnskab – det bliver ikke lettere!
  Kildedal Regnskab arbejder på toppen af dit regnskabsprogram. Med udgangspunkt i dine bankposteringer udfører vi finansiel kontrolling, mens vi løbende bogfører dine indtægter og omkostninger, som de kommer ind. Det eneste du skal er at uploade dine bilag! Den proces kan vi dog også automatisere – således at dine leverandører selv sender faktura ind og de fysiske du måtte have kan sendes ind via kameraet i din telefon.
 • Kildedal Regnskab – Én samlet løsning for al administration:
  Kildedal Regnskab tilbyder alt indenfor virksomhedsadminstration.
  Bogføring, momsregnskab, lønadministration, årsregnskab, samt skatterådgivning, juridisk rådgivning og klassik administration såsom fakturering mv.
 • Fremtiden er digital:
  Det offentlige stiller snart krav om at regnskabsdata skal opbevares digitalt. Anvender du et online bogføringssystem i dag, er du godt på vej til at leve op til de kommende krav. Digitaliseringen af bogholderiet kommer dog også med nogle fordele – nu kan du udlicitere dit bogholderi og stadig eje dine data. Derudover får du en unik adgang til data omkring din virksomhed, dine kunder og din økonomi. Fremtiden er digital.
Bliv ringet op

Få et par gratis skattetips og en snak om dine behov.

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.